Esport inclusiu i atenció sanitària són les temàtiques dels projectes escollits per a l’edició de 2023

Terrassa, 25 de febrer de 2023

Després de valorar exhaustivament les propostes rebudes, l’Associació THS ha acordat aquesta setmana destinar la recaptació del 13è THS als següents projectes:

“Club esportiu inclusiu GOEL 2023” de Fundació Privada GOEL.

Projecte per impulsar l’esport per a infants i joves com a eina educativa i de prevenció de conductes de risc, mitjançant la creació d’equips esportius i l’organització d’un casal esportiu d’estiu per a adolescents: Campus d’estiu, 2 equips de futbol, grup multiesports, activitats lúdic-esportives i formació per a tècnics i voluntaris.

“Esport i Educació” de Càritas Terrassa

Projecte de reforç educatiu que no es limita a resoldre les tasques escolars, sinó que pretén estimular l’aprenentatge, potenciar les capacitats personals, augmentar l’autoestima i potenciar la socialització i l’autonomia. Una eina molt potent i que facilita la inclusió social, personal i comunitària és l’esport,  que té un gran potencial educatiu. Practicar-lo serà molt important per a la formació física, mental, emocional i social dels nens i adolescents. Per això, a través de l’atenció individualitzada, l’acompanyament i la vinculació a un pla de treball, l’objectiu és facilitar-ne l’accés, i disminuir el cost de les famílies amb beques econòmiques i sensibilitzar i donar visibilitat als nens i a les seves famílies de la necessitat i importància de l’esport en l’àmbit de la salut, d’educació i de socialització.

“Atenció al pacient amb HCL” d’Asociación Todos contra la Histiocitosis

Des de Terrassa s’impulsa aquest projecte que té com a objectiu col·laborar amb les accions de l’hospital de Sant Joan de Déu per avançar en la recerca d’aquesta malaltia minoritària:  base de dades, caracterització molecular, caracterizació de PDL-1, paràmetres de diagnòstic i seguiment i estudi de detecció precoç.

“Assistència pediàtrica a la població infantil de Khalte i voltants” de Pont Solidari al Món.

Suport econòmic per poder disposar un cop per setmana d’un pediatre, per atendre la patologia infantil tan prevalent a Nepal, que doni suport als dos metges generalistes que treballen a l’hospital i que ajudi a la seva formació en patologia bàsica infantil.

Recordem que el THS escull tres projectes presentats per associacions i col·lectius que treballin en iniciatives que tinguin els nens i nenes de Terrassa o Matadepera 

d’entre 0 i 16 anys com a protagonistes. Així mateix, es tria un projecte d’ajuda al Tercer Món.  Tots ells es presentaran en un acte públic i obert a tothom que tindrà lloc el pròxim dissabte 18 de març a les 10 h al Club Egara