NOM DEL PROJECTE

Atenció Integral als infants que participen a la Casa d’Infants i al SIFE de Terrassa

ENTITAT

Fundació Acció Social a la Infància

DESTINATARIS

Infants i adolescents que no són ben cuidats per les seves famílies, que han de lluitar per la supervivència en un món de desigualtats.

DESCRIPCIÓ

Projecte 1

Suport per adquirir les competències digitals necessàries per participar d’un escenari educatiu híbrid. La nostra actuació és doble: (1) suport escolar especialitzat als infants i adolescents que ho necessitin i (2) accés als dispositius i dades mòbils necessàries.

Projecte 2

Projecte d’alimentació saludable des de la nutrició ortomolecular i la dieta basada en el Síndrome PsicoIntestinal, de manera que la salut física i emocional de les famílies i els infants que participen a la Casa d’Infants de Terrassa, millori considerablement:

ACTIVITATS

  • Casa d’infants
  • Pla de nutrició
  • Pla educatiu per famílies
  • Experiències pilot

MÉS INFORMACIÓ

FASI