Nom del projecte

Atenció al pacient amb HCL

Entitat

Asociación Todos contra la Histiocitosis

Beneficiaris

Pacients amb LCH multisistèmica

Descripció

Des de Terrassa s’impulsa aquest projecte que té com a objectiu col·laborar amb les accions de l’hospital de Sant Joan de Déu per avançar en la recerca d’aquesta malaltia minoritària:  base de dades, caracterització molecular, caracterizació de PDL-1, paràmetres de diagnòstic i seguiment i estudi de detecció precoç.

Més informació: https://www.todoscontralahistiocitosis.com