Nom del Projecte:

Assistència pediàtrica a la població infantil de Khalte i voltants

Entitat

Pont Solidari al Món

Beneficiaris

Infants i adolescents d´una zona rural de Khalte que no disposa d’assistència pediátrica i que
degut a la seva situació de extrema pobresa no poden pagar el desplaçament a Kathmandu ni la visita mèdica que a Nepal és privada.

Descripció

Suport econòmic per poder disposar un cop per setmana d’un pediatre, per atendre la patologia infantil tan prevalent a Nepal, que doni suport als dos metges generalistes que treballen a l’hospital i que ajudi a la seva formació en patologia bàsica infantil.

Més informació: https://sites.google.com/view/pont-solidari-al-mon