NOM DEL PROJECTE:

Gestió emocional i autoconeixement

ENTITAT:

Associació d’Intervenció en Drogodependència d’Ègara (AIDE)

DESTINATARIS

Famílies de la ciutat de Terrassa en general, encara que el perfil de famílies que recorren als centres d’esplai diari presenten certa vulnerabilitat i per tant esdevenen prioritaris així com l’alumnat de l’escoles i instituts de la ciutat que ens deriven des de la direcció dels mateixos.

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte es basa en augmentar les hores de dedicació de l’entitat per donar resposta a les necessitats plantejades pels centres educatius, incrementant les hores que els professionals implicats li dediquen.

Es tracta de poder cobrir de dilluns a dijous 2 sessions grupals i 3 sessions individuals diàries on es treballaran la gestió emocional i l’autoconeixement per millorar les habilitats socials dels adolescents.

ACTIVITATS

  • Sessions diàries individuals
  • Sessions diàries en grup

MÉS INFORMACIÓ

AIDE Terrassa